Základná škola s materskou školou Čavoj

Riaditeľka základnej školy: Mgr. Mária Wiedermannová
adresa: 972 29 Čavoj č. 35
tel.: 046 545 01 22
fax: 046 545 01 22
e-mail: zscavoj(zavináč)pobox.sk, zscavoj(zavináč)centrum.sk

2% z dane možno poukázať Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Čavoj
predseda RZ: Ing. Andrea Vážna


Základnú školu navštevuje v roku 2017/2018 50 žiakov

Ročníky 1.-4. - 9 žiakov

Ročníky 5.-9. - 31 žiakov

Školský klub detí - 16 detí

Materská škola - 15 detí


O výchovno-vzdelávaciu činnosť sa stará 8 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníkov.

Pedagogickí pracovníci

Plekancová - 1.-2. tr.

Kitková – 3.-4. tr.

Kováčiková - 5.-6.tr.

Mišovicová – 7. tr.

Blahová – 8. tr.

Petrášová - 9.tr.

Andrea Halašková, učiteľka materskej školy – toho času na RD

Lýdia Vašková, zastupujúca učiteľka počas RD


Nepedagogickí pracovníci

Mária Kalfasová, ekonómka
Petra Zubáriková
Paulína Súderová
Zuzana Gulášová
Alena Vašková


Rada školy

Mgr. Andrea Halašková, predsedkyňa

Alena Petrášová

Róbert Hurár

Mgr. Beáta Hurárová

Alena Vašková

Mgr. Anna Petrášová

Mgr. Jana Javorčeková

Peter Novotka

Ing. Monika Barbierik

Ing. Andrea Vážna

Ing. Monika Špilajová

 

Krúžková činnosť

Ľudový tanec a spev –  Mgr. Mária Wiedermannová

Folklór v regióne - Mgr. Erika Mišovicová

Slovenčina pre život – Mgr. Erika MišovicováŠkola sa zapája do projektov:

Mliečna liga
Šetríme lesy
Liečivé byliny
Lesoochranárske projekty
Porfix Nováky
Európske solárne dni
Záložka do knihy spojuje školy
Nadácia orange
Svet očami detí
Modernizácia vzdelávacieho procesu
Európsky deň jazykov
Hodina deťom
Folklór spája krajanov
Školstvé ovocie
Polytechnizácia vyučovania na základných školách v Trenčianskom kraji