ZŠ Čavoj

imageimageimageimageimage

O škole

Základná škola s materskou školou Čavoj

Riaditeľka základnej školy: Mgr. Mária Wiedermannová
adresa: 972 29 Čavoj č. 35
tel.: 046 545 01 22
fax: 046 545 01 22
e-mail: zscavoj(zavináč)pobox.sk, zscavoj(zavináč)centrum.sk

2% z dane možno poukázať Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Čavoj
predseda RZ: Ing. Andrea Vážna


Základnú školu navštevuje v roku 2015/2016 55 žiakov

Ročníky 1.-4. - 10 žiakov

Ročníky 5.-9. - 30 žiakov

Školský klub detí - 15 detí

Materská škola - 15 detí


O výchovno-vzdelávaciu činnosť sa stará 9 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníkov.

Pedagogickí pracovníci

Môciková - 1.-3. tr.

Plekancová – 2.-4. tr.

Mišovicová - 5.tr.

Kováčiková – 9. tr.

Petrášová – 7.-8. tr.

Blahová - 6.tr.

Halašková, učiteľka materskej školy – toho času na RD

Lýdia Vašková, zastupujúca učiteľka počas RD


Nepedagogickí pracovníci

Ing. Andrea Vážna, ekonómka
Marta Oravcová
Paulína Súderová
Zuzana Gulášová
Alena Vašková


Rada školy

Paulína Juríčková, predsedkyňa

Alena Petrášová

Róbert Hurár

Mgr. Beáta Hurárová

Alena Vašková

Mgr. Anna Petrášová

Mgr. Andrea Halašková

Peter Novotka

Ing. Monika Barbierik.

Ing. Andrea Vážna

Lýdia Vlčeková

 

Krúžková činnosť

Športovo pohybový – 1.-4. a 5.-9. Mgr. Alena Môciková

Matematika hrou - zostáva Blahová

Literárno – dramatický Mgr. Erika MišovicováŠkola sa zapája do projektov:

Mliečna liga
Šetríme lesy
Liečivé byliny
Lesoochranárske projekty
Porfix Nováky
Európske solárne dni
Záložka do knihy spojuje školy
Nadácia orange
Svet očami detí
Modernizácia vzdelávacieho procesu
Európsky deň jazykov