Prvý májový týždeň žiakom spríjemnili zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vzdelávacím programom Žiť energiou v školách. Počas súťažno-zábavného dopoludnia si žiaci mohli na piatich stanovištiach vyskúšať svoje zručnosti a vedomosti o energiách. V závere vydareného dopoludnia boli ocenené najlepšie dve skupiny, ale ani ostatné deti neodišli naprázdno.