Druhý apríl je vyhlásený za Svetový deň detskej knihy. V tento deň sa preto naša škola premenila na rozprávkovú ríšu, po ktorej putovali žiaci nielen z Čavoja a Temeša, ale aj žiaci zo ZŠ s MŠ v Liešťanoch. Jednotlivé triedy sa premenili na rôzne rozprávky.

Deti, ktoré vstúpili do rozprávky, museli veľmi dobre počúvať rozprávkové bytosti, ktoré im po odznení príbehu kládli otázky o prečítanom texte. Takto mohli žiaci navštíviť Danku a Janku, Pirátky z Karibiku, Pipi Dlhú Pančuchu, bájkarov, či pastierov, rozprávajúcich povesti.

Za prípravu tohto podujatia patrí poďakovanie našim ôsmakom a deviatakom pod vedením pani učiteľky Mišovicovej.