30.9.2016 absolvovali žiaci branné cvičenie. Veľkým prekvapením bolo, že na ihrisku v Temeši na nich čakali aktivisti - herci, ktorí dňa 1.10.2016 budú predvádzať historickú ukážku bojov SNP pri obci Temeš. Dnes si ale časť z nich počkala na našich žiakov, aby im v predstihu ukázali odev, zbrane, rôzne náradie a nevyhnutné veci, ktoré vojaci v boji potrebovali. Priblížili nám časť histórie zaujímavou prednáškou, ktorá všetkých veľmi zaujala.Ďakujeme