Veselé zúbky sú vzdelávacím projektom spoločnosti dm drogerie markt, ktorý sa minulý rok tešil veľkej obľube medzi deťmi predškolského veku aj ich rodičmi. Tento rok bol preto projekt rozšírený aj na vyššie vekové skupiny, a to konkrétne na deti I. stupňa ZŠ, aby sa aj ďalšie detičky naučili, ako sa o zúbky správne starať tak, aby boli vždy zdravé a veselé.

Žiaci 1. a  3.ročníka ZŠ s MŠ v Čavoji sa do tohto projektu zapojili a vytvorili súťažné video Zubožrút, v ktorom sa deti nachvíľu stali skutočnými hercami. Ak budeme mať šťastie môžeme vyhrať koncert zúbkovej hliadky v našej škole alebo kozmetické balíčky pre všetky deti z triedy. Pozrite sa, ako sa nám natáčanie videa podarilo.