Dňa 29. apíla 2015 sa v  našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2015. Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého až šiesteho ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach.

Výsledky súťaže:

I. kategória (1. – 2. ročník)

1. miesto – Adrián Beseda

2. miesto – Michaela Zubáriková

3. miesto – Sofia Sondorová

 

II. kategória ( 4. – 6. ročník)

1. miesto – Kristián Gážik

2. miesto - Silvia Juríčková

3.miesto - Jakub Cvíčela

 

Katarína Hološková získala cenu poroty.

Víťazom blahoželáme!