Druhý júnový deň zorganizovala Základná škola v Čavoji školský výlet na Liptov a do Demänovskej doliny.

Cestou do Demänovskej jaskyne slobody sme sa zastavili pri Liptovskej Mare, kde nám v krátkosti pani učiteľka Jana Blahová podala informácie o jej vzniku a využiteľnosti. Ku vchodu do Demänovskej jaskyne slobody sme sa dostali po serpentínovom chodníku s informačnými tabuľami. Z dvoch prehliadkových okruhov sme si vybrali tradičný, ktorý trval 60 minút. Pani sprievodkyňa nás previedla krásnymi vyzdobenými priestormi nevšednej podzemnej krajiny, ktorá sa vyznačuje neobyčajnou farebnou pestrosťou a netradičnými tvarmi.