ZŠ Čavoj

imageimageimageimageimage

Olympiáda (2016)

Piatok 27.5.2016 sa na atletickom areáli ZŠ S. Chalupku v Prievidzi uskutočnil prvý ročník Olympiády detí hornej Nitry. Cieľom podujatia bola nielen podpora športovania a pripomenutia si najväčšieho športového sviatku, ktorý sa odohrá v auguste tohto roku v brazílskom meste Rio de Janeiro, ale i snaha o budovanie regionálneho povedomia u mladej generácie hornej Nitry.
Naši žiaci Christián Gážik, Kristián Zuzelka, Silvinka Juríčková a Karolínka Škadrová súťažili v štyroch atletických disciplínach: beh na 50 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky a beh na 800 m ( dievčatá 600 m). V silnej konkurencii 28 škôl z regiónu hornej Nitry sa im žiaľ nepodarilo dostať na vrchol. No i napriek tomu im treba poďakovať za vzornú reprezentáciu školy i obce. Veľká vďaka patrí aj pánovi starostovi Jánovi Halaškovi, ktorý nás na súťaži sprevádzal a pánovi Máriovi Vážnemu, ktorý nám robil šoféra a fotografa.

Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)
Olympiáda (2016...
Olympiáda (2016) Olympiáda (2016)