Piatok 27.5.2016 sa na atletickom areáli ZŠ S. Chalupku v Prievidzi uskutočnil prvý ročník Olympiády detí hornej Nitry. Cieľom podujatia bola nielen podpora športovania a pripomenutia si najväčšieho športového sviatku, ktorý sa odohrá v auguste tohto roku v brazílskom meste Rio de Janeiro, ale i snaha o budovanie regionálneho povedomia u mladej generácie hornej Nitry.
Naši žiaci Christián Gážik, Kristián Zuzelka, Silvinka Juríčková a Karolínka Škadrová súťažili v štyroch atletických disciplínach: beh na 50 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky a beh na 800 m ( dievčatá 600 m). V silnej konkurencii 28 škôl z regiónu hornej Nitry sa im žiaľ nepodarilo dostať na vrchol. No i napriek tomu im treba poďakovať za vzornú reprezentáciu školy i obce. Veľká vďaka patrí aj pánovi starostovi Jánovi Halaškovi, ktorý nás na súťaži sprevádzal a pánovi Máriovi Vážnemu, ktorý nám robil šoféra a fotografa.