Tak, ako po minulé roky, aj tento rok si žiaci užili tajomnú, strašidelnú noc, na ktorú sa vždy veľmi tešia. Deviataci nezaháľali a prekvapili svojich mladších spolužiakov rôznymi súťažami a aktivitami. Večer všetkým spestrili aj žiaci divadelného krúžku, ktorí si pod vedením pani učiteľky pripravili humorné vystúpenie pod názvom Horná Dolná. A ako inak...naši najmenší - prváčikovia sa tešili na svoje pasovanie a prijatie do školského kolektívu.