ZŠ Čavoj

imageimageimageimageimage

MDD (2015)

Medzinárodný deň detí oslávili žiaci Základných škôl z Čavoja a Liešťan spolu na futbalovom ihrisku v Liešťanoch.

Profesionálni vojaci zo Zemianskych Kostolian si pre žiakov pripravili veľmi pestrý program. Mohli si vyskúšať prácu prieskumníkov, plaziť sa v nepriateľskom území, prechádzať mínovým poľom, hádzať granátom. V chemických maskách transportovať zraneného do bezpečia. Skúsili si aj streľbu zo zbraní. Starší žiaci sa učili rozoberať a skladať zbrane, pracovať s mapou. Na vlastnej koži si vyskúšali spôsoby maskovania vojaka v poli. Žiaci mali možnosť prezrieť si aj hasičské auto, či striekať z hasičskej hadice.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizácií Dňa detí podieľali.

MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)
MDD (2015)
MDD (2015) MDD (2015)