Medzinárodný deň detí oslávili žiaci Základných škôl z Čavoja a Liešťan spolu na futbalovom ihrisku v Liešťanoch.

Profesionálni vojaci zo Zemianskych Kostolian si pre žiakov pripravili veľmi pestrý program. Mohli si vyskúšať prácu prieskumníkov, plaziť sa v nepriateľskom území, prechádzať mínovým poľom, hádzať granátom. V chemických maskách transportovať zraneného do bezpečia. Skúsili si aj streľbu zo zbraní. Starší žiaci sa učili rozoberať a skladať zbrane, pracovať s mapou. Na vlastnej koži si vyskúšali spôsoby maskovania vojaka v poli. Žiaci mali možnosť prezrieť si aj hasičské auto, či striekať z hasičskej hadice.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizácií Dňa detí podieľali.