22.6.2016 sme boli pozvaní na exkurziu do Energolandu Mochovce. ZŠ s MŠ Koš vyhrali 1. cenu v súťaži "SUPER TRIEDA" s MY Hornonitrianske noviny - Energolang Mochovce. Pani učiteľka Mgr. Soňa Mikušová bola tak neskutočne ústretová a pozvala našu školu, aby sme exkurziu absolvovali spoločne s nimi. Patrí jej veľká vďaka od našich pedagógov a žiakov, ktorí prežili veľmi pekný a zaujímavý deň v Energolande a získali nové informácie ohľadom výroby a využívania energie. Ako bonus sme dostali exkurziu v areáli Arborétum Mlyňany. Ešte raz sa chcem v mene celej školy Čavoj poďakovať za pozvanie. Bol to krásny zážitok pre všetkých zúčastnených.