Pri príležitosti osláv Dňa Zeme a apríla – mesiaca lesov sa v základnej škole dňa 28.4.2015 konala beseda s pracovníkom lesnej správy Jozefom Spišiakom.