V piatok 6.11.2015 sa žiaci Základnej školy z Čavoja zúčastnili divadelného predstavenia „Gulliverove cesty“ v Banskej Bystrici.

V inscenácii mali žiaci možnosť vidieť rôzne typy bábok: maňušky, javajky i nadrozmerné bábky na chodúľoch. Po predstavení nasledovala beseda s jednou z herečiek. Žiakom ukázala, ako a s čím sa herci líčia a maskujú. Pred očami žiakov sa namaľovala a preobliekla za starú ženu. Žiaci mali možnosť bližšie si prezrieť a dotknúť sa bábok, za ktoré boli herci prezlečení. Na záver si všetky deti v divadle vyrobili maňušky, ktoré si vzali domov. V divadle sa deťom veľmi páčilo. Vystúpenie hercov bolo naozaj profesionálne.

Po predstavení sme sa prešli po historickom centre mesta. Banskú Bystricu si žiaci prezreli aj z výšky, zo šikmej veže z námestia SNP. Potom sme sa presunuli pred pamätník SNP, kde si žiaci prezreli skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní.

Výlet sme ukončili návštevou nákupného centra Európa.