Aktivity

 • Beh SNP (2015) 2015-09-26 17:07:32

  V krásny slnečný piatok 18.9.2015 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili 7.ročníka Behu SNP v Zemianskych...

 • Deň Zeme (2015) 2015-05-09 08:40:19

  Pri príležitosti osláv Dňa Zeme a apríla – mesiaca lesov sa v základnej škole dňa 28.4.2015 konala beseda...

 • Denis Myšák 2015-10-28 21:00:58

  Počas augusta 2015 sa v Miláne konali MS v rýchlostnej kanoistike. Našu republiku reprezentovalo...

 • Doprava v kocke (2016) 2016-06-04 16:17:59

  Dňa 19.4. do našej školy zavítala netradičná návšteva v uniforme. Bola to pani kapitánka Daniela...

 • Energoland Mochovce a Arborétum Mlyňany (2016) 2016-09-04 15:23:04

  22.6.2016 sme boli pozvaní na exkurziu do Energolandu Mochovce. ZŠ s MŠ Koš vyhrali 1. cenu v...

 • Exkurzia TV Markíza a Rádio Expres 2014-10-13 20:41:07

  Dňa 10. 10. 2014 žiaci absolvovali exkurziu v TV Markíza a v Rádiu Expres. Mali možnosť pozrieť si...

 • Folklór spája krajanov (2017) 2017-12-30 13:27:53

  28.4. - 1.5. 2017 žiaci ZŠ Čavoj, Valaská Belá a Zliechov navštívili našich krajanov v Chorvátsku. Na pozvanie...

 • Hodina deťom (2017) 2017-12-30 13:32:00

  10.11.2017 sa žiaci našej školy zapojili do projektu s názvom Hodina deťom. Ich nadšenie pre túto...

 • Karneval v škole 2015 2015-03-14 15:04:06

  Dňa 14.2. 2015 sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovskú atmosféru aj žiaci ZŠ. Kreativita...

 • Krúžková činnosť 2011-04-30 12:13:19

  Záujmová činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2014/2015 Ľudový tanec a spev Vedúci...

 • MDD (2015) 2015-06-07 20:01:29

  Medzinárodný deň detí oslávili žiaci Základných škôl z Čavoja a Liešťan spolu na futbalovom ihrisku...

 • Medzinárodný deň školských knižníc (2017) 2017-12-30 13:31:07

  Dňa 27.10. 2017 sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Žiaci 1. stupňa vyrábali...

 • Mikuláš (2015) 2015-12-25 08:56:10

  Aj tento rok do našej školy zavítal Mikuláš......

 • Mikuláš (2016) 2017-03-05 08:58:56

  Bez Mikuláša a rozdávania darčekov si už nevieme koniec roka ani predstaviť. Ukončenie roku 2016...

 • Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici 2015-12-25 08:57:23

  V piatok 6.11.2015 sa žiaci Základnej školy z Čavoja zúčastnili divadelného predstavenia...

 • Návšteva parlamentu (2016) 2017-03-05 08:48:21

  8.9.2016 - Návšteva parlamentu - naša výhra prostredníctvom Hornonitrianskych novín MY. Žiaci...

 • Noc v škole (2015) 2015-12-25 08:55:02

  28.10. 2015 sa opäť žiaci dočkali dňa, o ktorom rozprávajú od začiatku školského roka. Je to deň a noc...

 • Noc v škole (2016) 2017-03-05 08:55:37

  Tak, ako po minulé roky, aj tento rok si žiaci užili tajomnú, strašidelnú noc, na ktorú sa vždy...

 • Olympiáda (2016) 2016-06-09 20:40:33

  Piatok 27.5.2016 sa na atletickom areáli ZŠ S. Chalupku v Prievidzi uskutočnil prvý ročník...

 • Olympijský deň (2016) 2016-09-04 15:33:13

  Predposledný deň školského roku sa stal v našej škole Olympijským dňom. Zrána sme sa zoznámili s históriou...

 • Šaliansky Maťko 2015-12-25 09:06:08

  Prvé piatkové decembrové popoludnie sa žiaci našej školy mohli vrátiť v minulosti prostredníctvom prednesu...

 • Sklársky skanzen (2015) 2015-10-18 08:35:57

  Ak by ste spolu s nami dňa 29.9.2015 navštívili sklársky skanzen Sklený sen vo Valaskej Belej, na...

 • Školský výlet - Liptov (2015) 2015-06-07 20:00:29

  Druhý júnový deň zorganizovala Základná škola v Čavoji školský výlet na Liptov a do Demänovskej...

 • Slávik Slovenska (2015) 2015-05-09 08:42:10

  Dňa 29. apíla 2015 sa v  našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácii...

 • Slávik Slovenska (2016) 2016-06-04 16:16:38

  Blahoželáme víťazom speváckej súťaže Slávik Slovenska. 1. kategória: 1. miesto Aďko Beseda 2....

 • Supertriedy (2016) 2016-10-01 19:12:52

  Supertriedy z Čavoja a Koša si začiatok školského roka užili návštevou parlamentu Žiaci, ktorí uspeli v...

 • Veľkonočné sviatky 2015 2015-04-08 20:29:35

  Deň pred veľkonočnými prázdninami si žiaci základnej školy v rámci regionálnej výchovy pripomenuli veľkonočné...

 • Veselé zúbky 2014-05-03 07:57:38

  Veselé zúbky sú vzdelávacím projektom spoločnosti dm drogerie markt, ktorý sa minulý rok tešil...

 • Vychádzka do prírody (2016) 2017-03-05 08:54:24

  30.9.2016 absolvovali žiaci branné cvičenie. Veľkým prekvapením bolo, že na ihrisku v Temeši na...

 • Z rozprávky do rozprávky 2014-05-03 07:53:42

  Druhý apríl je vyhlásený za Svetový deň detskej knihy. V tento deň sa preto naša škola premenila...

 • Záložka do knihy (2015) 2015-10-28 20:58:55

  Október bol vyhlásený za medzinárodný mesiac školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa naša...

 • Žiť energiou (2015) 2015-05-18 07:15:36

  Prvý májový týždeň žiakom spríjemnili zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry...