Záujmová činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2014/2015

Ľudový tanec a spev

Vedúci krúžku: Mgr. Mária Wiedermannová

Folklór v regióne

Vedúci krúžku: Mgr. Erika Mišovicová

Slovenčina pre život

Vedúci krúžku: Mgr. Erika Mišovicová


   
    
     
     
    
    
   
     
                              

 

                        

: