Info

  • 2 % ZO ZAPLATENEJ DANE

    VENUJTE NÁM  2 % ZO ZAPLATENEJ DANE ZA ROK 2013. VRÁTIME VÁM OVEĽA VIAC!   Názov: Rodičovské...

  • Poďakovanie

    Ďakujeme za pomoc pri príprave a uskladnení dreva pre školu všetkým, ktorí sa zúčastnili.

  • Zápis do 1.ročníka

    Základná škola s materskou školou, Čavoj 35, 97229 Čavoj ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA   Riaditeľstvo ZŠ v Čavoji...