Všetci žiaci II.stupňa ZŠ s MŠ, Čavoj 35 v počte 29 sa vďaka finančnej podpore 150€ na žiaka od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mohli zúčastniť v tomto školskom roku lyžiarskeho výcviku. Po viacerých návrhoch sa vedenie školy rozhodlo pre Lyžiarske stredisko Homôlka v okrese Prievidza. Dôležitú rolu pri výbere lyžiarskeho zariadenia zohrala vzdialenosť od našej školy, slušná cena a ústretovosť celého personálu chaty Homôlka.

V sume 150€ na žiaka bolo zahrnuté príjemné ubytovanie v podkroví chaty od pondelka 25.1.2016 do piatka 29.1.2016, plná penzia, pitný režim, skipasy na celý týždeň, doprava, zapožičanie lyžiarskej výstroje, profesionálny inštruktor, zdravotná služba vo forme lekára na chate aj na svahu a spomienkové darčeky pre všetkých lyžiarov.

Vedúcou lyžiarskeho výcviku bola bola pani učiteľka Môciková, ktorú sprevádzali pani učiteľka Mišovicová a Petrášová. Všetci žiaci sa prakticky naučili lyžovať, t.j. ovládať základnú techniku zjazdového lyžovania a samostatne jazdiť na vleku. Tí žiaci, ktorí sa už lyžovať vedeli, sa zas zdokonalili v technike a osvojili si správne lyžiarske návyky.

Prvé dva dni pobytu sa žiaci lyžovali na svahoch LS Homôlka, ktoré však pod vplyvom netradične vysokých teplôt na toto zimné obdobie už ďalej nespĺňalo podmienky bezpečného lyžovania, a tak sa lyžiari vybrali do Lyžiarskeho strediska Javorinka v Čičmanoch. Tam sa vďaka kvalitnému technickému snehu dalo lyžovať aj v stredu aj vo štvrtok. Dopravu nám taktiež zabezpečilo vedenie chaty Homôlka.

Celá akcia mala nesporný význam aj v zotužení kolektívu žiakov, ako aj v tom, že ich naučila väčšej samostatnosti a zodpovednosti za svoje konanie. Veď takmer všetci boli po prvýkrát 5 dní bez rodičov.

Na záver patrí poďakovanie pedagógom, ktorí sa vzdialili od svojich rodín a venovali svoj čas deťom, pani riaditeľke Mgr. Márii Wiedermannovej, ktorá celú akciu zastrešovala a bola vždy po ruke, keď bolo treba a pani Aďke Besedovej za sponzorské darčeky pre žiakov.